Bent u verzekerd bij stormschade?

18 February 2014 | Categorie: Algemeen

Welke schade is gedekt bij regen en storm?

Dekking bij storm- of regenschade aan huizen en gebouwen
Bij schade aan huizen en gebouwen zijn er twee verzekeringen waarop de schade verhaald kan worden, de opstal- en inboedelverzekering. Beide verzekeringen zijn woonverzekeringen. U kunt ze via DirectVerzekerd voordelig in een verzekeringspakket voor uw woning afsluiten.

 • Opstalverzekering
  Schade aan het huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of explosie wordt door deze verzekering gedekt. De opstalverzekering is alleen voor huiseigenaren. Bij de aankoop van een huis is een geldige opstalverzekering vaak een eis van de hypotheekverstrekker.
 • Inboedelverzekering
  Schade aan zaken in het huis worden gedekt met een inboedelverzekering. Denk hierbij aan schade aan meubels, apparatuur of zwevende vloeren als gevolg van bijvoorbeeld storm, brand, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of explosie.

De dekking kan per verzekeraar verschillen, in de polisvoorwaarden wordt de dekking van een verzekering beschreven.

Dekking bij storm- of regenschade aan motorrijtuigen
De volgende verzekeringen kunnen dekking bieden als regen of storm schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

 • Beperkte casco-autoverzekering
  De auto is verzekerd tegen diefstal en schade door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem.
 • Volledig cascoverzekering
  Dekt schade die onder de beperkte cascoverzekering staat vermeld en verzekert het motorrijtuig daarnaast tegen schade die de bestuurder zelf heeft veroorzaakt aan het motorrijtuig. Ook schade veroorzaakt door iemand anders is verzekerd, denk aan vandalisme.

De dekking kan per verzekeraar verschillen, in de polisvoorwaarden wordt de dekking van een verzekering beschreven.

Regen en storm

Schade die kan ontstaan door regen en storm
In Nederland stormt en regent het met regelmaat. Met name in het najaar en in de winter, maar ook in de andere seizoenen is het goed mogelijk dat zware hoosbuien en flinke stormen over ons land heen gaan. Schadegevallen ontstaan bijvoorbeeld door omgevallen bomen, afgebroken takken of weggewaaide dakpannen die schade aan andere objecten veroorzaken. Dit kunnen materiële zaken als auto’s of woningen zijn, maar ook personen.

Omvang van de schade door regen
De schade die ontstaat door regen wordt met name bepaald door de intensiteit van de regenbui. Dit wordt weergegeven in het aantal millimeters per uur. Wanneer binnen een uur bijvoorbeeld 30 millimeter water valt dan is de schade veel groter dan wanneer hetzelfde aantal op een dag valt. Reden hiervoor is dat dakgoten en rioleringen grote hoeveelheden water in korte tijd minder makkelijk kunnen verwerken. Onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft uitgewezen dat neerslag met name schade aan opstallen toebrengt en in veel minder mate aan inboedels.

Omvang van de schade door storm
De omvang van een stormschade wordt beïnvloed door meerdere aspecten. De windrichting, de windkracht, hoe lokaal de storm is, de aanwezigheid van regen en de tijd die verstreken is sinds de vorige storm.