Internationaal vaarbewijs: Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig?

3 September 2014 | Categorie: Bootverzekering

internationaal vaarbewijs

Als je met jouw pleziervaartuig in het buitenland gaat varen heb je vaak een internationaal vaarbewijs nodig. Het kan zijn dat je een vaarbewijs nodig hebt terwijl dit in Nederland niet het geval is. Daarnaast kan het zijn dat je, naast een internationaal vaarbewijs, ook nog andere documenten nodig hebt in het buitenland.

Internationaal vaarbewijs

De meer officiële benaming voor het internationaal vaarbewijs is het Internationaal Certificate of Competence (ICC). Sinds 1 janurari 2010 is het ICC opgenomen in het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs.

Internationaal vaarbewijs in het buitenland

Als jouw vaarbewijs een afgiftedatum heeft van op of ná 1 januari 2010 dan hoef je niks te doen. In dit geval hoef je geen apart ICC aan te vragen. Je internationale vaarbewijs is immers in je Nederlandse vaarbewijs opgenomen.

Als de afgiftedatum van je vaarbewijs vóór 1 januari 2010 ligt dan moet je wel actie ondernemen als je in het buitenland op een pleziervaartuig wilt varen. Je moet dan je huidige vaarbewijs laten omzetten naar een nieuw vaarbewijs. In dit nieuwe vaarbewijs is het ICC opgenomen. De nieuwe geldigheidsdatum van uw vaarbewijs wordt dan gewijzigd tot de dag dat u 70 jaar oud wordt.

Internationaal vaarbewijs aanvragen

Je kunt een vaarbewijs aanvragen bij de Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (Vamex). Op de website van Vamex vind je de benodigde aanvraagformulieren.

Huidig vaarbewijs omruilen »

Nieuw vaarbewijs aanvragen »

Bootverzekering nodig?