Is uw boot veilig? Brandpreventie aan boord

29 March 2013 | Categorie: Bootverzekering

Een ongewenste brand levert doorgaans gevaarlijke situaties op. Als u aan boord een brand krijgt dan is het ook niet zo eenvoudig om te vluchten. Het water is niet altijd en niet voor iedereen een veilige vluchtroute. Wij adviseren u om aan boord voorzorgsmaatregelen te nemen.

Gas

Het is raadzaam om gasflessen in een goed geventileerde, bij voorkeur metalen, gaskast of gasbun te plaatsen. Let hierbij op de volgende zaken:

  • zorg voor voldoende uitzettingsruimte;
  • maak bij schotpassages gebruik van een schotdoorvoer;
  • zorg dat de leiding goed gebeugeld is;
  • gebruik een Truma-afsluiterblok voor aftakkingen, dat geeft minder verbindingen waardoor er minder kans is op lekkage.

Gasleidingen aan boord dienen goed zichtbaar te zijn. De gasleidingen mogen niet onder de waterlijn of door de motor- en accuruimten lopen.

Maak de kans op een gaslekkage zo klein mogelijk:

  • gebruik zo min mogelijk koppelingen, bochten in de leiding hebben de voorkeur boven haakse koppelingen;
  • bescherm leidingen tegen mechanische schade;
  • zorg bij de montage van flexibele leidingen dat de kans op overbelasting zo klein mogelijk is en vervang de slangen elke twee jaar;
  • gebruik alleen knelfittingen  bij de verbindingen en zacht koperen pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen;
  • sluit uw kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten ten alle tijde aan met een aansluitkraan. Zorg dat kachels en geisers op een vaste leiding zijn aangesloten. Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding met een maximale slanglengte van een meter.

Blussen bij brand aan boord

Neem geen risico’s wanneer u brand aan boord heeft. Uw boot is vervangbaar maar dat geldt niet voor uzelf. Zorg bij brand in eerste instantie dat alle opvarenden in veiligheid zijn. Aan boord is het meest voor de hand liggende blusmiddel water. Brand in vaste stoffen (hout, textiel, papier) kan hiermee aangepakt worden. Het is verstandig om altijd een emmer met een lijn aan boord te hebben.

bron www.brandweer.nl
Brand aan boord is natuurlijk zeer vervelend. Het is wel zo fijn als u in geval van een brand een goede bootverzekering heeft.
Bootverzekering