Mag je bellen tijdens het rijden in een invalidenvoertuig of brommobiel?

26 August 2015 | Categorie: Brommobielverzekering

Een verzekering voor je invalidenvoertuig of brommobiel sluit je af om jezelf in te dekken tegen eventuele schade. Hoewel je jezelf goed kunt verzekeren wil niemand schade maken aan zijn eigendommen. Bellen achter het stuur vergroot de kans op ongevallen en op schades, daarnaast loop je kans om een fikse boeten te krijgen. Maar geldt dit ook voor brommobielen en invalidenvoertuigen?

Handheld bellen leidt tot gevaarlijk gedrag op de weg. Een bestuurder die een telefoon vasthoudt om te bellen, wordt namelijk op twee manieren afgeleid. Enerzijds lichamelijk, omdat hij de telefoon moet bedienen en zijn auto moet besturen, maar ook geestelijk, zijn aandacht moet hij verdelen tussen telefoongesprek en autorijden.

Handheld bellen verboden

Sinds 2002 is het door de wet verboden voor personen die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig besturen om een mobiele telefoon vast te houden. Een brommobiel wordt door de wet in dit geval gelijkgesteld aan een bromfiets, dus ook als je met een brommobiel rijdt mag je geen teelfoon vasthouden. Bellen met een telefoon in je handen wordt ook wel handheld bellen genoemd.

Het is niet alleen verboden om bellen en rijden te combineren, ook rijdend sms-en of iets in de telefoon opzoeken is verboden. Dee term ‘vasthouden’ is een bewuste keuze geweest. Het klemmen van de telefoon tussen je oor en schouder niet mag ook niet.

Kans op ongeval neem flink toe

Het Openbaar Ministerie meldt op haar website dat de kans op bellen tijdens het autorijden de kans op een ongeval verviervoudigd. Dat is fors. Handsfree bellen is veiliger maar ook niet zonder risico’s, het leidt namelijk tot concentratieverlies. Handsfree bellen is wel toegestaan.

De Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend dat bij 20-30 % van de ongevallen afleiding van of gebrek aan aandacht voor het verkeer een bijdraagt aan het ongeval. Jaarlijks vallen er volgens het onderzoek van de SWOV ongeveer 600 slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in het verkeer vallen door bellen tijdens het rijden.

Boetes

De boetes op bellen in het verkeer zijn hoog. Op het moment van schrijven (augustus 2015) zijn de boetes:

  • Handheld bellen bromfiets: €160
  • Handheld bellen auto’s en motoren: €230