Regels voor pleziervaart

4 March 2013 | Categorie: Bootverzekering

De binnenlandse wateren worden intensief gebruikt door de beroepsvaart en de pleziervaart. Grote schepen en kleinere boten of andere voertuigen delen samen het water. Deze drukte vraagt om inzicht in het verkeer en kennis van de regels die gelden op het water. Recreatieve schippers zijn vaak verplicht om een vaarbewijs te halen als zij een schip willen besturen. Schepen moeten daarnaast voldoen aan strenge eisen.

Pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen moeten voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in de Europese richtlijn pleziervaartuigen (Richtlijn 2003/44/EG) en in de Wet Pleziervaartuigen.

Registratie snelle motorboten

‘Kleine’ motorvaartuigen (tot 20 meter) die sneller kunnen varen dan 20 km/per uur worden snelle boten genoemd. Deze boten kennen een registratieplicht. Overige pleziervaartuigen hoeven niet geregistreerd te worden. Het is wel mogelijk om een pleziervaartuig vrijwillig te registreren. De registratie van pleziervaartuigen vindt plaats in het scheepsregister van het kadaster. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP).

Richtlijnen/keuringen

Al bij de bouw van een schip moet deze gekeurd worden voordat het schip op de markt mag worden gebracht. De naleving van de regels met betrekking tot deze keuring wordt bewaakt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vaarbewijs

Om te varen met een snelle motorboot of met een pleziervaartuig langer dan 15 meter moet men in het bezit zijn van een vaarbewijs. een vaarbewijs kan worden verkregen door een examen af te leggen.