Wat is Assurantiebelasting?

13 July 2017 | Categorie: Algemeen

Indien u een schadeverzekering heeft zoals een autoverzekering dient u daar assurantiebelasting over te betalen. Sinds 2013 is de hoogte van de assurantiebelasting vastgesteld op 21% btw. Uw verzekeraar berekent het belastingpercentage in uw premie door en draagt het af naar de overheid. De assurantiebelasting is niet alleen voor de premie, maar ook voor de poliskosten, administratiekosten en andere kosten die de verzekeraar in rekening dient te brengen

Waarom is er assurantiebelasting?

Btw betaalt u over bijna alles wat u koopt en de assurantiebelasting kunt u dus zien als een verzekerings-btw. Uiteraard gaat deze belasting direct naar de overheid die er vervolgens weer het onderwijs of uitkeringen mee financiert.

Welke verzekering heeft assurantiebelasting?

Assurantiebelasting geldt voor de volgende verzekeringen:

Verzekeringen zonder assurantiebelasting

Onderstaande verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting:

  • Zorgverzekeringen
  • Levens-, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Werkloosheidsverzekeringen
  • Verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen)
  • Verzekeringen van luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (geen privévliegtuig)
  • Transportverzekeringen
  • Herverzekeringen
  • Exportkredietverzekeringen

Bent u op zoek naar een van de bovenstaande verzekeringen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze adviseurs via ons contactformulier. Wij zijn tijdens kantooruren, maar ook op woensdag- en donderdagavond, bereikbaar op het volgende telefoonnummer:  0186 60 30 33.